Abduraxman Raxmatullaevich Idrisov

tariyx -- siyasat -- Islam -- Aziya -- No'kis ko'rinisi --Hawarayi--Gimn--Forum--Test--O'zbekstan xabarlari--Aral -- Xabar -- Fond   

Qarqalpaqstan


Qaraqalpaqstan rayonlari:

Qanliko'l rayoni

 

Qanliko’l rayoninin’ arqa, arqa-shig’is, tu’slik, tu’slik-shig’is shegaralari A’miwda’rya arqali o’tip, onin’ arqasi Qon’irat, tu’sligi ha’m tu’slik-batisi Xojeli ha’m Shomanay rayonlari menen shegaralassadi.
Aymag’i 0.9 min’ km kv bolip, xalqi 35.5 min’ adam.
Bir kv km jerge xalqtin’ ortasha tig’izlig’i 39 adam.

Rayonin’ respublikadag’i orni paxtashiliq, saligershilik, sharwashiliq o’nimlerin jetistiriw menen aniqlanip, bul o’nimler rayonnin’ qa’niygelesken o’nimleri esaplanadi.

Rayonnin’ kolxoz ha’m basqada awil xojaliq ka’rxanalari ta’repinen paydalanip atirg’an jer ko’lemi 42.6 min’ gektar bolip, onin’ 31.2 gektar jeri diyqanshiliq jerleri.
Rayon salikeshler u’lesine, respublikada jetistirilgen salinin’ 20% i, paxtanin’ 3.4% i, biydaydin’ 20% i, tuwra keledi.
Ha’r gektardan aling’an biyday o’nimi boyinsha rayon en’ joqari ko’rsetkishke iye.
Yag’niy ha’r gektardan 19.4 tsentnerden o’nimjetistirilgen jag’dayda, bul ko’rsetkish respublikada10.5% ti quraydi.

Rayon orayi qala tiypinde saling’an Qnliko’l elati.
Xalqi 9.2 min adam.
Rayon orayinda gu’rish zavodi ha’m qarabayli gu’rish aktsionerlik ja’miyeti respublikadag’i gu’rishtin’ 7% tin jetistiredi.


A'miwda'rya rayoni
Beruniy rayoni
Kegeyli rayoni
Qon'irat rayoni
Qanliko'l rayoni
Qarao'zek rayoni
Moynaq rayoni
Xojeli rayoni
No'kis rayoni
Shimbay rayoni
Shomanay rayoni
Taxiyatash rayoni
To'rtko'l rayoni
Ellikqala rayoni